El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Transferència i Societat del Coneixement (DGTSC), i mitjançant la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), convoca la segona edició dels Premis a la Transferència de Coneixement Joan Roget. Aquests guardons reconeixen les accions vinculades a la transferència de coneixement considerades com a casos d’èxit del sistema per la seva aportació al desenvolupament econòmic i social d’investigadors/ores o tècnics/ques individuals, juntament amb les institucions a què pertanyen.

Els Premis posen en valor persones, projectes i entitats que han demostrat un major potencial en les seves aportacions, amb una valoració significativa de l’impacte aconseguit durant la seva trajectòria investigadora, la capacitat de fer arribar el seu treball a l’aplicació pràctica i també el grau de connexió amb els usuaris potencials del coneixement generat.

 

Guardonats
Segona edició
Premis a la Transferència de Coneixement Joan Roget

Icona del premi Nacional de Recerca


Icona del Premi Nacional de Recerca

PREMI A LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT JOAN ROGET AL MILLOR TREBALL COL·LABORATIU D’R+D+I

Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra
catedràtic de Mecànica d'Estructures i Director científic del Programa d'Excel·lència Severo Ochoa al Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE).

Dr. Xavier Baulies Bochaca
responsable de Recerca i Innovació del Departament de Territori fins a la seva jubilació el març del 2023.

Pel projecte PIKSEL, una eina predictiva basada en sistemes d'informació geogràfica (GIS) per recopilar i generar procediments, models diagnòstics i pronòstics capaços d'oferir respostes i actuacions davant dels factors de canvi graduals (de caire climàtic, tecnològic, demogràfic i macroeconòmic) i disruptius (derivats de fenòmens bruscos com inundacions, incendis o sequeres i de cignes negres com la pandèmia).

El projecte destaca per la seva naturalesa col·laborativa, ja que inclou tots els agents de la quàdruple hèlix: administracions, acadèmia, indústria i societat civil, com a marc col·laboratiu multidisciplinar i de confluència institucional:

  1. Tres departaments de la Generalitat: Polítiques Digitals i Administració; Territori; i Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i de forma indirecta amb mitja dotzena més per tal d’explorar altres potencials reptes a resoldre en futures fases.
  2. Grups de recerca del CREAF - Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, LESEC/UPC-Laboratori d'Estudis Socials de l'Enginyeria Civil, LIM/UPC-Laboratori d'Enginyeria Marítima, FLUMEN/UPC-Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica, Geografia Física i Climatologia-UB, i molts altres a la cerca d’altres possibles complementarietats.
Empreses com ara OKTICS, Hyds, Earthpulse i Fregata Space, per treballar models de col·laboració públicoprivada dins el seu marketplace, espai d’intercanvi de solucions.Premi Joan Roget

PREMI A LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT JOAN ROGET A L’IMPULS DE LA TRANSFERÈNCIA

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
per la creació d’un model d'innovació propi, més sofisticat i competitiu, basat en els principis de col·laboració i emprenedoria amb impacte a tota la cadena de valor, que ha enfortit l'orientació empresarial i la generació d'impacte social i econòmic. La creació del model ha pres com a referència les millors pràctiques dels sistemes internacionals d'innovació sanitària (EUA, Europa i Israel). Inclou una incubadora per a la valorització i transferència de tecnologies i solucions innovadores, i una acceleradora per al creixement i escalabilitat de les empreses participades i projectes disruptius. Tot s'articula al voltant del Hub d'Innovació, un espai de living lab destinat a la co-creació i a la consolidació de relacions amb empreses farmacèutiques, tecnològiques, inversors, òrgans reguladors, associacions de pacients, entre d’altres.

Actualment, el VHIR gestiona 127 projectes d'innovació i 16 spin-offs. El volum de negoci d'innovació s'ha consolidat per sobre dels 50M€ en els darrers anys i ha permès a la institució realitzar 10 operacions de creació de spin-offs (6) o participació en start-ups (4); 12 llicències amb empreses emergents, 7 llicències d'actius amb grans farmacèutiques i el registre de més de 60 noves patents i més de 30 projectes nous en cartera.Icona del Premi Nacional de Mecenatge Científic

PREMI A LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT JOAN ROGET A UN CAS D’ÈXIT DE TRANSFERÈNCIA

OneChain Immunotherapeutics
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Com a clar exemple de promoció de la indústria més innovadora, de motor econòmic i de creació de llocs de treball qualificat, pel desenvolupament en fases clíniques de la teràpia de cèl·lules T amb receptors quimèrics d’antígens (CAR-T), contra la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T tímica cortical, un subtipus de leucèmia molt poc comú, majoritàriament pediàtrica i de mal pronòstic. Un terç dels pacients no respondrà als tractaments existents i no tindran cap més oportunitat terapèutica. Addicionalment, OneChain està desenvolupant 5 productes contra leucèmies B i T i glioblastoma; juntament amb una plataforma universal de CAR-T al·logènic. Les teràpies CAR-T es dirigeixen a pacients Les teràpies CAR-T es dirigeixen a pacients declarats incurables amb qualsevol altra opció terapèutica.

Actualment, tres anys després d'haver creat l'empresa, OneChain ha aconseguit 9,7 milions d'euros de fons d'inversió i ha portat la seva primera teràpia als pacients en un primer assaig clínic actiu.


Finalistes
Segona edició Premis a la Transferència de Coneixement Joan Roget


PREMI A LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT JOAN ROGET AL MILLOR TREBALL COL·LABORATIU D’R+D+I:

Isabelle Anguelovski, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA -UAB) Pel treball The Green Divide, sobre l'impacte dels plans d'ambientalització i reurbanització en els barris de la classe treballadora de sis ciutats de quatre països d'Amèrica del Nord i Europa.

Lluís Corominas Tabares, de l’ Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), Pel projecte Les aigües residuals parlen de tu, resultat del projecte internacional d'investigació i innovació SCOREwater, per incrementar la resiliència de les ciutats a partir de la monitorització de variables relacionades amb el cicle urbà de l'aigua. Hi han participat tant institucions públiques (Institut Català de Recerca de l'Aigua, l'Institut Metròpoli, l'Ajuntament de Barcelona); com privades (EURECAT i Scan Iberia).

Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra i Xavier Baulies Bochaca, del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE). Per l’eina de planificació PIKSEL, que permet la gestió predictiva, integral, col·laborativa i sostenible del territori i els seus ecosistemes. Inclou tots els agents de la quàdruple hèlix: administracions, acadèmia, indústria i societat civil, com a marc col·laboratiu multidisciplinar i de confluència institucional.


IMPULS DE LA TRANSFERÈNCIA:

Vall d'Hebron lnstitut de Recerca (VHIR):
Per la creació d'un model d'innovació propi, més sofisticat i competitiu, basat en els principis de col·laboració, emprenedoria i impacte, tot prenent com a referència les millors pràctiques dels sistemes internacionals d'innovació sanitària (EUA, Europa i Israel).

Universitat Pompeu Fabra (UPF):
Pel programa UPF INNOValora, una eina per fomentar la interacció i cooperació entre la comunitat acadèmica i el món exterior. El programa integra perfils professionals adreçats a mercat, i ha permès multiplicar per 8 el finançament inicial invertit en els projectes.

Fundació Bosch i Gimpera – UB:
Pel seu paper pioner en actuar com l'enllaç de la universitat amb la societat i la indústria. Les seves activitats contribueixen de manera activa a la creació de llocs de treball qualificat, a l'impuls de la innovació i a la millora de la qualitat de vida de la societat. El seu programa de maduració de projectes de transferència incorpora de manera coordinada una estratègia enfocada a la maduració tecnològica, la incorporació de perfils professionals de negoci als projectes per ajudar en la definició/maduració del model de negoci, el pla de desenvolupament i la validació del mercat o l'exposició dels projectes a les necessitats del mercat.


CAS D’ÈXIT DE TRANSFERÈNCIA:

OneChain Immunotherapeutics, de l’ Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras:
Per l’aplicació en el mercat del primer tractament en fases clíniques contra la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T tímica cortical, un subtipus de leucèmia molt poc comú, majoritàriament pediàtric i de mal pronòstic. Un terç dels pacients no respondrà als tractaments existents i no tindran cap més oportunitat terapèutica. Addicionalment, OneChain està desenvolupant 5 productes contra leucèmies B i T i glioblastoma; juntament amb una plataforma universal de CAR-T al·logènic.

Inbiomotion, de l’ Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona):
Per l’aplicació en el mercat d'un test de biomarcadors que proporciona informació de l'amplificació del gen MAF d'un pacient, anomenada MAF-TEST®, i estableix el risc de progressió del càncer de mama. A més, el MAF-TEST®, juntament amb altres dades clíniques i patològiques del tumor, ajudarà a determinar la millor teràpia per a aquesta malaltia, ja que proporciona criteris de selecció precisos per a la teràpia adjuvant amb bifosfonats, millorant el resultat clínic de les pacients amb càncer de mama i excloent aquells que no es beneficien del tractament (o per als quals el tractament podria ser fins i tot perjudicial).

Gate2Brain, de la Fundació Privada per a la Recerca i Docència Sant Joan de Déu:
Per l’aplicació en el mercat del producte G2B-002, un nou enfocament terapèutic per a tumors cerebrals pediàtrics com el DIPG o el Glioblastoma pediàtric. Aquest producte combina oncologia, malaltia minoritària i pediatria, cosa que permet demanar la designació orfe i una aprovació accelerada.